top of page

BÖN

Vill du att någon ska be för dig?

Skriv gärna in ditt böneämne eller tacksägelseämne här så ber böneteamet för dig. Du är anonym. 
Vill du ha någon att samtala med? Ring Pingstkyrkan, 0522-337 33. 
Vi önskar dig Guds välsignelse!

Tack för ditt meddelande!

Bön i församlingen

Vi tror att det händer något när vi ber. Det är inte alltid vi ser det på en gång eller alltid förstår. Men Bibeln uppmanar oss att be och låta Gud höra alla våra önskningar. Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat.


Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen, på bussen från skolan eller jobbet. Vi ber också för att vi tror att det händer något med oss när vi ber.

I bönens närhet till Gud får vi uppleva att Han är en god och kärleksfull far, och vi är hans älskade barn.

Vi möts regelbundet till gemensamma bönesamlingar och vi vill gärna vara med och be för det som är ditt behov. I kyrksalen finns en bönelåda där man kan skriva ner och lämna sina böneämnen anonymt, eller så går det förstås att sända in sitt bönebehov via mejl
(pingstkyrkan@uddevalla.pingst.se) eller använda formuläret på hemsidan (klicka här) så kommer vi att be för det i våra samlingar. I våra Gudstjänster finns det tillfälle för bön. Bönen är central i den troendes och i församlingens liv. I församlingen är det den gemensamma bönen som bär och genomsyrar allt vi vill göra tillsammans. Bön som tillbedjan, som förbön och som ett verkligt arbete. Därför finns bön i olika former och på olika sätt alltid med i det som sker i och genom församlingen.

Vi har i vår församling genom åren sett vilken skillnad bön kan göra när man ber i tro. Vi tror på den levande Guden, och sätter vår fulla förtröstan på att Herren hjälper oss i alla livets skeenden.

KOMMANDE BÖNETRÄFFAR

bottom of page